Zgłoszenie, likwidacja szkody i wypłata odszkodowania z OC - pytania i odpowiedzi

Przeczytaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące BLS

Czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

BLS – zgłoszenie i likwidacja szkody oraz wypłata odszkodowania OC u swojego ubezpieczyciela – niezależnie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Jak przebiega proces BLS?

Poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela i to on wypłaca odszkodowanie po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Poszkodowany nie bierze udziału w procesie rozliczania się swojego ubezpieczyciela z ubezpieczycielem sprawcy.

Czym różni się Bezpośrednia Likwidacja Szkód od tradycyjnej likwidacji szkód?

W BLS szkoda zgłaszana jest do własnego ubezpieczyciela. W tradycyjnym modelu szkodę likwiduje ubezpieczyciel sprawcy.

Ubezpieczyciel sprawcy szkody nie ma BLS, mój ma. Co w takiej sytuacji?

Jeśli sprawca nie ma ubezpieczenia w systemie BLS, za szkodę odpowiada ubezpieczyciel sprawcy. Jednak warto pytać swojego ubezpieczyciela o możliwe opcje, ponieważ coraz częściej zakłady ubezpieczeń dążą do ułatwiania sprawy swoim klientom, nawet bez opcji BLS.

Ubezpieczyciel sprawcy szkody ma BLS, mój nie ma. Co w takiej sytuacji?

Zdarzenie zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy i to ta firma odpowiada za rozwiązanie sprawy (likwidacja szkody i wypłata odszkodowania).

Czy BLS jest dostępna w innych krajach w Europie?

Tak, system BLS funkcjonuje w krajach europejskich od wielu lat.

Którzy ubezpieczyciele oferują system BLS w Polsce?

W Polsce BLS dostępna jest w zakładach ubezpieczeń: Aviva, Axa Ubezpieczenia, Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Wiener (dawniej: Gothaer), PZU, UNIQA i Warta.

Kiedy Bezpośrednia Likwidacja Szkód będzie dostępna u wszystkich ubezpieczycieli?

Każdy ubezpieczyciel sam decyduje o przystąpieniu do systemu BLS.

Czy możliwość skorzystania z BLS zależy od wartości szkody?

Tak, BLS możliwa jest w przypadku szkód o wartości do 30 tys. zł.

Czy korzystając z BLS można zgłosić każdą szkodę?

BLS nie obejmuje zdarzeń, w których były ranne osoby, wypadków za granicą, stłuczek, w których uszkodzone są więcej niż dwa samochody lub jeśli wartość szkody przekracza 30 tys. zł.

Czy BLS jest obowiązkiem czy dodatkiem do ubezpieczenia OC?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody jest Twoim prawem. To od Ciebie zależy, czy chcesz skorzystać z BLS, czy zlikwidować szkodę u ubezpieczyciela sprawcy.

Gdzie kupić polisę z opcją BLS?

Aktualnie BLS udostępnia 8 firm: Aviva, Axa Ubezpieczenia, Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Wiener (dawniej: Gothaer), PZU, UNIQA i Warta.

Jak zmienić polisę na tę z opcją BLS?

Jeśli Twój ubezpieczyciel oferuje BLS, opcja dostępna jest automatycznie.
Jeśli Twój ubezpieczyciel nie korzysta z systemu BLS, należy pamiętać, że ubezpieczenie OC można wypowiedzieć na ściśle określonych warunkach.

Czy przy zmianie ubezpieczyciela przepadają zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy?

Zniżki udzielane są każdorazowo przez konkretnego ubezpieczyciela i zależą od bezszkodowej jazdy kierowcy.

Stłuczka - co robić, gdy masz BLS?

Przede wszystkim: kontaktujesz się ze swoim ubezpieczycielem. To on zajmuje się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

Jak wygląda proces BLS, kiedy dwa pojazdy uczestniczące w zdarzeniu nadają się do kasacji?

Kasacja samochodów nie ma wpływu na korzystanie z BLS, jeśli wartość szkody nie przekracza kwoty 30 tys. zł.

Czy przy BLS przysługuje samochód zastępczy?

Tak, zakres odpowiedzialności nie zmienia się. Bezpośrednia Likwidacja Szkody jest wartością dodatkową.

Czy naprawy w ramach BLS odbywają się z użyciem oryginalnych części?

BLS nie zmienia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Wybór części wykorzystanych do naprawy odbywa się na takich samych zasadach jak przy tradycyjnej likwidacji szkód.

Jakie działania ubezpieczyciela obejmuje BLS?

Takie same, jak w przypadku ubezpieczyciela sprawcy w starym systemie (np. pokrycie kosztów holowania, wynajmu auta zastępczego).

Czy BLS oznacza wyższe odszkodowania?

BLS nie wpływa na wysokość odszkodowania, odszkodowanie zależy od rozmiaru szkody i zakresu odpowiedzialności.

Czy BLS skraca czas likwidacji szkód?

To zależy. Likwidacja szkody i jej sprawne przeprowadzenie zależy od wielu czynników, w tym od współpracy ze sprawcą, od dostarczenia dokumentacji, itp.

Co BLS daje ubezpieczycielom?

To proste: jeśli będą dobrze wykonywać swoje obowiązki, zdobędą nowych klientów (np. dzięki rekomendacjom).

Co z formalnościami między ubezpieczycielami po skorzystaniu z BLS?

Poszkodowany nie uczestniczy w tym procesie, musi tylko zgłosić szkodę. Ubezpieczyciele rozliczają się między sobą.

Czy BLS oznacza podwyższenie składki?

Nie, BLS nie zwiększa ani nie zmniejsza stawki ubezpieczenia OC. Klient ma mieć świadomość, że w razie szkody może zawsze załatwić sprawę z własnym ubezpieczycielem.