Dzięki Bezpośredniej Likwidacji Szkód
Twój ubezpieczyciel zajmuje się wszelkimi formalnościami!
Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na dobrowolne i obowiązkowe.
Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia OC. 
Dzięki Bezpośredniej Likwidacji Szkód
nie musisz kontaktować się z ubezpieczycielem
sprawcy, aby dostać odszkodowanie.
Cały proces przejmuje na siebie
Twój zakład ubezpieczeń.
W Twoje auto 
uderzył inny
samochód
Ustalałeś, kto jest
ubezpieczycielem sprawcy,
i szukałeś jego numeru,
aby
zgłosić szkodę
Kontaktowałeś się
z nieznanym
ubezpieczycielem
sprawcy
Przyjmowaniem
dokumentów i wypłatą
odszkodowania
zajmował się
ubezpieczyciel sprawcy
W Twoje auto 
uderzył inny samochód
Twój ubezpieczyciel
jest w systemie Bezpośredniej
Likwidacji Szkód
Dzwonisz
do swojego
ubezpieczyciela
Przyjmowaniem
dokumentów i wypłatą
odszkodowania zajmuje się
Twój ubezpieczyciel
W przypadku stłuczki Twój ubezpieczyciel, w ramach systemu
Bezpośredniej Likwidacji Szkód, wypłaca Ci należne odszkodowanie.
Przeczytaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące BLS
Czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód?
Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) to możliwość zgłoszenia szkody (stłuczki, kolizji drogowej), która miała miejsce nie z Twojej winy, u swojego ubezpieczyciela. To także wypłata odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, a nie – jak dotąd – ubezpieczyciela sprawcy.
BLS daje poszkodowanym możliwość zgłoszenia szkody i uzyskania odszkodowania od własnego ubezpieczyciela, czyli tego, u którego poszkodowany kupił polisę OC. Do tej pory proces likwidacji prowadził nieznany przez poszkodowanego ubezpieczyciel sprawcy, czyli ten, z którym poszkodowanego nie wiązały żadne relacje. Teraz poszkodowanego będzie wspomagał wybrany przez niego ubezpieczyciel. Poszkodowany będzie więc kontaktował się z firmą, którą zna.
Osoba poszkodowana informuje o kolizji/stłuczce swojego ubezpieczyciela OC. Ten po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłaca odszkodowanie. Następnie ubezpieczyciel poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy, ale ta część procesu odbywa się już bez udziału poszkodowanego.
W tradycyjnym modelu zgłaszamy szkodę (stłuczkę, kolizję) do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia. W BLS mamy natomiast prawo zgłosić ją do swojego ubezpieczyciela i oczekiwać, że ten ją zlikwiduje i wypłaci nam odszkodowanie.
System BLS funkcjonuje w europejskich krajach już od wielu lat. Na przykład we Francji kierowcy korzystają z niego od 1968 r., w Belgii od 1972 r., a we Włoszech od 1978 r. W większości krajów przystąpienie do tego systemu jest dobrowolne, ale większość zakładów jest tym zainteresowana, widząc korzyści i dla klientów, i dla siebie.
BLS w Polsce oferują: Aviva, Axa Ubezpieczenia, Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Gothaer, PZU, UNIQA i Warta.
Każdy ubezpieczyciel sam decyduje, czy i kiedy przystąpi do systemu. Zakłady tak organizują swoje procesy, by nawet w przypadku, gdy szkoda nie może być zlikwidowana w systemie BLS, klient mógł ją zgłosić do swojego ubezpieczyciela, który starałby się zlikwidować ją na zasadach BLS. Jednak jeśli nie jest to możliwe, będzie on pośrednikiem w kontakcie poszkodowanego i ubezpieczyciela sprawcy.
Tak. Wyjątkowo duże szkody będą likwidowane w tradycyjny sposób, czyli przez ubezpieczyciela sprawcy. Dotyczy to szkód o wartości powyżej 30 tys. zł. W polskich warunkach to stosunkowo rzadkie przypadki – około 2% szkód majątkowych z OC komunikacyjnego.
W ramach BLS będzie mogła być rozpatrzona znacząca większość szkód – około 90% zdarzeń. Jeśli natomiast w zdarzeniu były osoby ranne, jeśli stłuczka miała miejsce za granicą, jeśli uczestniczyłeś/aś w karambolu i uszkodzone są więcej niż 2 samochody lub jeśli wartość szkody przekracza 30 tys. zł, zdarzenie nie kwalifikuje się do BLS.
System BLS będzie dotyczyć m.in. szkód, których wartość nie przekroczy 30 tys. zł. Jeżeli koszt szkody okaże się wyższy, wtedy całą sprawą zajmie się ubezpieczyciel sprawcy. Mimo tych ograniczeń zakłady będą dążyć do tego, by nawet w przypadku, gdy szkoda nie może być zlikwidowana w systemie BLS, Klient mógł ją zgłosić do swojego ubezpieczyciela, który następnie informowałby go o przekazaniu wszystkich dokumentów do ubezpieczyciela sprawcy.
Ubezpieczeni, którzy mają OC w firmie oferującej BLS, mogą, ale nie muszą, skorzystać z tego systemu. Likwidacja szkody w ramach BLS jest prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli zakład ubezpieczonego przystąpił do BLS, to nadal może on zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy. Oznacza to więc, że o szkodę konkurują dwie firmy.
Tak. Aktualnie BLS udostępnia 8 firm: Aviva, Axa Ubezpieczenia, Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Gothaer, PZU, UNIQA i Warta.
Od teraz każda polisa zakładu ubezpieczeń, który oferuje BLS, automatycznie uwzględnia ten sposób likwidacji szkód. Dotyczy to także dotychczasowych polis. Jeżeli jednak klient posiada polisę wykupioną u ubezpieczyciela, który nie jest w systemie BLS, i chciałby to zmienić, to musi pamiętać, że bezpiecznie OC można wypowiedzieć jedynie w ściśle określonych przypadkach. Co do zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy – każdorazowo są one udzielane przez konkretnego ubezpieczyciela i zależą od tego, czy kierowca jeździ bezszkodowo.
BLS różni się od tej tradycyjnej jednym, ale za to niezmiernie istotnym punktem - jeśli dochodzi do kolizji, poszkodowany kontaktuje się ze SWOIM ubezpieczycielem OC. Następnie postępuje zgodnie z jego wskazówkami. „To MÓJ ubezpieczyciel zajmuje się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania”.
Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku nie ma ubezpieczenia w systemie BLS, to co do zasady za szkodę odpowiada ubezpieczyciel sprawcy. Mimo tych ograniczeń zakłady dążą do tego, by nawet w przypadku, gdy szkoda nie może być zlikwidowana w systemie BLS, Klient mógł ją zgłosić do swojego ubezpieczyciela, który następnie informowałby go o przekazaniu wszystkich dokumentów do ubezpieczyciela sprawcy.
Jeżeli poszkodowany w kolizji lub wypadku nie ma ubezpieczenia w systemie BLS, zgłasza się do ubezpieczyciela OC sprawcy i to ta firma odpowiada za wypłatę odszkodowania.
Fakt, że sprawca oraz poszkodowany są ubezpieczeni w tym samym zakładzie, nie ma większego znaczenia. Ważne jest tylko to, że w tym przypadku, niezależnie od tego, czy masz BLS, czy też nie, zgłaszasz szkodę do tego samego zakładu.
To, czy pojazd nadaje się do kasacji, czy też nie, nie ma wpływu na korzystanie z BLS. Czynnik, który może ograniczyć skorzystanie z BLS, to m.in. wartość szkody, która nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.
BLS w żaden sposób nie zmienia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela OC, w tym korzystania z auta zastępczego. To samo dotyczy innych usług (np. holowania). To, co natomiast wyróżnia BLS, to fakt, że poszkodowany zgłasza się do swojego ubezpieczyciela, który – chcąc utrzymać wysoką jakość likwidacji – będzie pracował na to, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania poszkodowanego.
BLS w żaden sposób nie zmienia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Wybór części wykorzystanych do naprawy pojazdu odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku tradycyjnego systemu likwidacji szkód.
Ubezpieczyciel poszkodowanego w ramach BLS ma za zadanie zrobić wszystko, co w starym systemie zrobiłby ubezpieczyciel sprawcy. Dotyczy to zarówno holowania, jak i auta zastępczego.
BLS nie wpływa na wysokość odszkodowania. Jego wysokość zależy od rozmiaru szkody. Wyższe odszkodowanie oznaczałoby tylko tyle, że szkoda była bardziej dotkliwa dla poszkodowanego. To, co natomiast wyróżnia Bezpośrednią Likwidację Szkód, to fakt, że poszkodowany zgłasza się do swojego ubezpieczyciela, który – chcąc konkurować na rynku wysoką jakością usług, będzie pracował na to, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania poszkodowanego.
BLS może w niektórych przypadkach dać oszczędność czasu, ale trzeba pamiętać, że liczy się też postawa sprawcy, dostarczenie dokumentacji itp.
To proste - firmy, które będą lepiej obsługiwały kierowców, zdobędą więcej klientów. Opinia o szybko i sprawnie działającym ubezpieczycielu zachęca kolejnych kierowców do skorzystania z jego usług.
Ważne jest to, że poszkodowany nie uczestniczy w tym procesie. Będzie on jedynie zgłaszał szkodę i otrzymywał należne odszkodowaniu. Po decyzji o odszkodowaniu, zakłady ubezpieczeń sprawcy i poszkodowanego rozliczają się między sobą.
Nie. Sam system BLS nie powoduje ani spadku ani wzrostu stawek. Sensem BLS jest to, byś kupując OC wiedział, że jeśli coś Ci się przydarzy, zajmie się Toba ten ubezpieczyciel, u którego kupiłeś ubezpieczenie. Dlatego istotna dla Ciebie stanie się jakość obsługi ubezpieczyciela.